Algemene Verordening Gegevensgebruik – Privacy Policy

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. We doen er dan ook alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het beleid van muziekvereniging Semper Crescendo Nieuw-Vossemeer omtrent het verwerken van persoonsgegevens vind je hier.