Opleidingen

Semper Crescendo heeft een geïntegreerde aanpak om de eigen leden op te leiden.

Flierefluiters
Meestal begint een leerling bij de Flierefluiters. Deze groep heeft algemene muzikale vorming als doel. Vaak beginnen de kinderen op blokfluit, waarbij ze spelenderwijs wegwijs worden gemaakt in de wereld van muziek. Na enige tijd kan de leerling er voor kiezen om over te stappen op een ander instrument. Dit kan een HAFABRA (Harmonie Fanfare Brassband) instrument zijn, maar ook een ander instrument zoals keyboard of gitaar. Natuurlijk leidt Semper Crescendo het liefst op voor HAFABRA zodat de leerling later zal plaatsnemen in het orkest, maar niets is verplicht. De keuze is volledig aan de leerling.

Stappenplan
Indien een leerling er voor kiest om een harmonie-instrument te bespelen, volgt deze het door Semper Crescendo ontwikkelde stappenplan. Dit stappenplan leidt leerlingen op volgens de eisen van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekbonden (KNFM).

Naast de praktijklessen volgt de leerling een aantal theorielessen, waarna de theoretische kennis wordt getoetst in een examen. Daarna volgt het praktijkexamen. Wanneer de leerling beide examens heeft gehaald is hij/zij geslaagd voor Stap 1 en mag hij/zij mee gaan spelen met het leerlingenorkest. Stap 2 bestaat ook uit een theorie- en praktijkexamen. Bij deze stap wordt wat dieper op de stof ingegaan. Wanneer deze behaald is, is de leerling in principe klaar om een landelijk erkend examen af te leggen.

Wanneer een leerling een stapexamen aflegt, wordt bepaald in overleg met de docent. In normaal tempo kunnen de stappen in twee jaar doorlopen worden.

Officiële examens
In samenwerking met zusterverenigingen uit de gemeente Steenbergen worden officiële examens georganiseerd. Hierbij examineren afgevaardigden van de KNFM. Om in het harmonieorkest mee te kunnen spelen is het A-diploma vereist. Na het behalen van dit diploma kan een leerling er voor kiezen om verder te gaan en de opvolgende landelijke diploma’s te behalen. Voor elk behaald examen krijgt men een officieel diploma van de muziekbond.