Geschiedenis

Muziekvereniging Semper Crescendo werd op 29 juli 1921 opgericht door toneelvereniging Festina Lente. Bij het kiezen van de naam van de muziekvereniging had men de keuze uit meerdere namen, maar het werd Semper Crescendo.

We zijn begonnen als een fanfare met 27 spelende leden. De dirigent was Jac Steenbergen. Hij heeft ruim 40 jaar met het stokje gezwaaid en onder zijn leiding speelde de fanfare zelfs in de afdeling “uitmuntendheid”. Van deze tijd is echter niet veel meer bekend. Door een brand gingen de eerste boeken verloren en bij de watersnood in 1953 werd de rest van het archief weggespoeld. Alleen de oprichtingsnotulen zijn bewaard gebleven.

In 1981 maakten we een nieuwe start met een houtblazersgroep, waardoor de fanfare veranderde in een harmonie. De harmonie bestond toen uit 20 spelende leden en 20 leden in opleiding. Vanaf 1991 zijn we begonnen met ledenwerving onder de schooljeugd en de volwassen bevolking van Nieuw-Vossemeer, en met succes. De harmonie kent momenteel een groot aantal leerlingen en jeugdleden.

Terwijl het ledental van Semper Crescendo gestaag stijgt, is er nog een vereniging in Nieuw-Vossemeer die zich bezig houdt met een muziekopleiding voor kinderen: de Flierefluiters. Beide verenigingen zetten zich in voor hetzelfde doel. In 1997 werden de Flierefluiters ingelijfd bij de harmonie. Om de stap van de Flierefluiters naar het harmonieorkest te verkleinen, richt men in 1998 een leerlingenorkest op. Je kunt ons leerlingenorkest, de Semper Kids, nog regelmatig horen.